Dohyo Sol

Dohyo Sol

Lute

Jag heter Dohyo och jag spelar luta och andra tidiga knäppinstrument. Lutan vandrade från mellanöstern till Europa under 1000-talet och utvecklades till att existera i många olika storlekar och former. I stort sett förkroppsligar lutan den epok som vi idag kallar för renässansen (alltså 14 och 1500 talen) och den förblev ett populärt instrument ända tills 1700-talets slut, då den fick lämna över till den framförallt hos borgarklassen mera gångbara gitarren. Jag har nästan så länge jag kan minnas alltid fascinerats av de knäppta instrumentens mystiska värld. En sträng slås an och samtidigt påbörjas ett närmast perfekt morendo, eller diminuendo av tonen. I en orkester kan lutan ibland upplevas som svag i volym och alltför tekniskt komplicerad att spela. Samtidigt är det just det som är styrkan! I en mindre fullständig bild fyller vi i med vår egen fantasi och skapar någonting större och häftigare än själva notbilden på pappret. Lutan är en färg och motor i den stora, spännande målningen som en barockorkester utgör.

%%tb-image-alt-text%%